Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Logowanie

Wchodzimy na stronę https://acronis.exea.pl

Nasz login otrzymaliśmy we wiadomości zapraszającej nas do założenia konta.

Wpisujemy login i klikamy Dalej.


Zrzuty EkranuHasło

Wpisujemy nasze hasło.

Weryfikacja dwuskładnikowa

Uruchamiamy nasz authentikator na telefonie i przepisujemy 6 cyfrowy kod. Klikamy Zaloguj się.


Po zalogowaniu możemy wybrać panel do którego chcemy się zalogować,

Cyber Protect - do zarządzania backupami

File Sync & Share - do zarządzania usługami wymiany plików

Management Portal - do zarządzania ustawieniami naszego Portalu


Aby zmienić panel nie musimy się ponownie logować w prawym górnym rogu mamy pasek opcji

w którym klikamy ikonkęSearch


  • No labels