Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Widok Panelu

Pierwszy z Portali Acronisa, służy do zarządzania, generowania raportów oraz przeglądania logów.

Zrzuty ekranowe

Pasek górny

Dodawanie nowego użytkownika lub jednostki

Wyszukiwanie

Zmiana panelu

Pomoc i Informacje

Ustawienia konta, ustawienia języka oraz opcja wylogowania


Omówienie

Składa się z dwóch zakładek:

Użytkowanie - możemy tu sprawdzić nasze aktualne zużycie przestrzeni dyskowej oraz poszczególnych licencji

Operacje - możemy to sprawdzić aktualne statusy i alerty, dodatkowo możemy usuwać lub dodawać kolejne widgety z interesującymi nas informacjami.

Jednostki

Możemy tu zarządzać lub usuwać jednostki naszej organizacji.

Więcej informacji: Acronis - Panel Management Portal - Dodawanie jednostki
Użytkownicy

Możemy tu zarządzać lub usuwać użytkowników naszej organizacji.

Więcej informacji: Acronis - Panel Management Portal - Dodawanie użytkownika
Raporty

Składa się z dwóch zakładek:

Użytkowanie - generujemy tu raporty odnośnie wykorzystywania zasobów naszego środowiska.

Operacje - Podobnie jak w zakładce Omówienie/Operacje możemy tu sprawdzić wiele ciekawych informacji odnośnie naszego środowiska

Dziennik Inspekcji

W tym miejscu mamy dostęp do logów ze wszystkich wykonywanych operacji w środowisku.


Ustawienia

Składa się z trzech zakładek:

Lokalizacje - możemy tu sprawdzić z jakich lokalizacji sieciowych możemy korzystać bo backupu oraz wymiany danych

Klient API - Możemy wygenerować tu klucze dla klienta API

Zabezpieczenia  - Trzy opcję:

  • Kontrola logowania

      Możemy ograniczyć możliwość logowania się do Panelu do wybranych adresów IP

  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

      Możemy tu wyłączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe

  • Dostęp do pomocy technicznej

      Możemy tu włączyć lub wyłączyć możliwość zarządzania Panelem dla Partnera (w tym przypadku dla Administratorów Exea) w celu udzielenia pomocy technicznej.Search

  • No labels