Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel


Aktywacja systemu Microsoft Windows na maszynie wirtualnej.

Spis Treści


Instrukcja krok po kroku


Aktywacja systemów operacyjnych firmy Microsoft w ramach usług Cloud w Exea.pl odbywa się za pośrednictwem serwera KMS.

Krok 1 - Logowanie

Zaloguj się do panelu Exea.

Krok 2 - Ustawienie reguł Firewall

Ustaw regułę Firewall na Edge Gateway aby otworzyć ruch z serwera, który chcesz aktywować do serwera kms1.exea.pl na porcie TCP 1688.


Reguła otwiera ruch sieciowy z serwera o IP 192.168.1.10 do serwera kms1.exea.pl czyli 185.15.44.205

Jeśli masz regułę umożliwiającą dostęp do Internetu z tego IP lub całej sieci wewnętrznej nie musisz dodawać osobnej reguły dla celów aktywacji.

Krok 3 - Ustawienie reguł NAT

Ustaw regułę NAT aby przekierować ruch pomiędzy serwerami aktywacji oraz Twoim


Reguła SNAT - Wyjście do Internetu dla pojedynczego IP - translacja z sieci wewnętrznej na publiczny IP. W polu Original source podaj adres IP serwera, który chcesz aktywować, a w polu Translated podaj Twój publiczny adres IP dla usługi Exea.

image2017-11-28_12-19-9.png

Krok 4 - Sprawdź połączenie z serwerem KMS

Sprawdź czy serwer, który chcesz aktywować ma dostep do kms1.exea.pl np za pomocą PowerShell

Test-NetConnection kms1.exea.pl -Port 1688
Krok 5 - Klucz aktywacji

Sprawdź klucz dla systemu, który chcesz aktywować na stronie: Microsoft TechNet

Krok 6 - Aktywaja

Uruchom linię komend systemu Microsoft Windows i wykonaj następujące polecenia:

slmgr /ckms
slmgr /skms kms1.exea.pl
slmgr /ipk <KLUCZ DLA SYSTEMU Z PUNKTU 5>
slmgr /ato

Więcej informacji


Sprawdź również najczęściej zadawane pytania: Częste pytania

lub przeszukaj naszą bazę wiedzy: 

Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl