Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel


Automatyczne włączanie i wyłączanie vApp za pomocą PowerCLI

Sugerujemy utworzenie nowego użytkownika i nadanie mu odpowiednich uprawnień ( vApp Owner ) aby konto miało dostęp jedynie do wybranego vApp. Więcej w poradniku Zarządzanie użytkownikami [vCloud]

Spis Treści
Instrukcja krok po kroku


Krok 1 - Konto my.vmware

Zaloguj się lub załóż darmowe konto my.vmware na stronie: https://www.vmware.com/pl.html

Krok 2 - Pobranie i instalacja

Pobierz i zainstaluj narzędzie powerCLI ze strony: https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=PCLI650R1&productId=614

Krok 3 - Uruchomienie powerCLI

Po instalacji programu uruchom „VMware vSphere PowerCLI”. Jest do dokładnie PowerShell z modułami od VMware. Logujemy się do vCloud:

Connect-CiServer -Org <NAZWA ORGANIZACJI> -User <NAZWA UŻYTKOWNIKA> -Server vcloud.exea.pl -Password <HASŁO>

Miejsca: <NAZWA ORGANIZACJI>, <NAZWA UŻYTKOWNIKA>, <HASŁO> należy podmienić danymi dla organizacji

Można też zapisać dane użytkownika do logowania używając przełącznika -SaveCredentials

Krok 4 - Lista vApp

Dodatkowo pomocne komendy - w przykładzie użyto vApp o nazwie "vApp_remote_test"

Listowanie vAppów do których ma dostęp użytkownik

PowerCLI C:\> Get-CIVApp | select Name, Status
 
Name         Status
----         ------
vApp_remote_test PoweredOn
Krok 5 - Włączanie vApp

Start vApp z automatycznym potwierdzeniem

PowerCLI C:\> Get-CIVApp vApp_remote_test | Start-CIVApp -Confirm:$false

lub

PowerCLI C:\> Start-CIVApp vApp_remote_test -Confirm:$false
Krok 6 - Wyłączanie vApp

Power off dla vAppa z automatycznym potwierdzeniem

PowerCLI C:\> Get-CIVApp vApp_remote_test | Stop-CIVApp -Confirm:$false

lub

PowerCLI C:\> Stop-CIVApp vApp_remote_test -Confirm:$false


Więcej informacji


Sprawdź również najczęściej zadawane pytania: Częste pytania

lub przeszukaj naszą bazę wiedzy: 

Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl