Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja przedstawia podstawową konfigurację kopii zapasowej w programie Hybrid Backup Sync do S3 Exea.

Spis Treści


Instrukcja opisowa


Zrzuty ekranowe


Instalacjaw AppCenter dostępna jest aplikacja Hybrid Backup Sync. Po zainstalowaniu niezbędna jest konfiguracja przestrzeni dyskowej S3 (definicja) w celu wybrania jej w definicji kopi zapasowej.

Tworzenie zadania
Przechodzimy do zakładki "Wszystkie zadania".

Następnie wybieramy niebieski przycisk "Tworzenie Zadania".

Z menu kontekstowego wybieramy "Tworzenie zadania tworzenia kopii zapasowej".
Wybieramy "Kopia zapasowa w chmurze."


Klikamy w menu kontekstowe "Wybierz pamięć masową w chmurze".Wybieramy <Dodaj pamięć masową w chmurze>.


Wybieramy Amazon S3


Wybieramy Ustawienia


Uzupełniamy:

 • Wyświetlana nazwa - nazwa dla naszego backupu np. Exea S3
 • Usługodawca - Kompatybilny z S3
 • Adres serwera - s3.exea.pl
 • Klucz dostępu - uzupełniamy danymi z konta E365
 • Sekretny klucz - uzupełniamy danymi z konta E365

Klikamy OKUzupełniamy:

 • Nazwa pamięci - dowolna np. backup_na_exea_s3
 • Konto - wybieramy z menu kontekstowego poprzednio skonfigurowane Exea S3
 • Nazwa busket - dowolna np. exea-backup
Musimy uważać na znaki specjalne i wielkość liter które może przyjąć system, jeśli po wpisaniu nazwy pole dalej jest czerwone sprawdźmy czy nie użyliśmy gdzie niedozwolonych znaków lub dużych liter.

Klikamy Zastosuj.


Uzupełniamy:

 • Wybieramy miejsce docelowe kopii zapasowej - backup_na_exea_s3(skonfigurowane w poprzednik kroku)
 • Wpisujemy nazwę folderu - dowolna np. backup_folder_1
 • Wpisujemy nazwę zadania - dowolna np. Backup do Exea
 • Wybieramy tak zwanym "ptaszkiem" z których folderów chcemy wykonać kopię zapasową (na screenie wybrany folder homes).


Wybieramy Ustawienia zaawansowane

Przechodzimy do zakładki Plan

Wybieramy interesujący nas plan kopii np. w celu wykonywania kopii od Poniedziałku do Piątku o godzinie 15:30 wybieramy:

 • Okresowo - Tygodniowo
 • Dodaj - dodajemy dodatkowe dni
 • Wybieramy interesujące nas dni oraz godzinę w danym dniu o której ma wykonywać się kopia.

Jeśli nasz plan wygląda tak jak na załączonym screenie wszystko zostało skonfigurowane poprawnie.
Przechodzimy do zakładki Polityka

Twórz kopie zapasowe tylko plików zaktualizowanych - oznacza to, że po wykonaniu pierwszego pełnego backupu, następne będą dotyczyły tylko plików które uległy zmianie na naszym urządzeniu NAS. Pozwala to znacząco zmniejszyć ilość kolejnych transferów danych, opcje tą odznaczamy tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wyczyść usunięte dane w chmurze - jeśli usunęliśmy pliki z naszego serwera NAS, zostaną one także usunięte przy następnym backupie również z chmury Exea S3. Dobrym zwyczajem jest zaznaczenie także opcji "Liczba dni przechowywania usuniętych plików" i ustawienie wartości np. na wartość 60 dni co oznacza, że dane w chmurze przechowywane będą minimum 60dni od dnia ich usunięcia na serwerze lokalnym.

Zalecamy stosowanie tej opcji w celu kontrolowania objętości danych w chmurze.

Zachowaj ACL oraz rozszerzone atrybuty - jeśli w ustawieniach naszego serwera NAS w Opcjach Folderów Współdzielonych zaznaczona jest opcja Włącz obsługę Windows ACL wato jest zaznaczyć tą opcję przy backupie jeśli zależy nam na zachowaniu tych dodatkowych atrybutów naszych plików.

Szyfrowanie po stronie klienta - Jeśli chcemy aby nasz backup był zaszyfrowany.

Kompresja pliku - jeśli chcemy zmniejszyć rozmiar naszych plików przechowywanych w chmurze.

Opcje Wykrywanie pustych plików oraz Usuń Źródło po pomyślnej transmisji zostawmy wyłączone.


W przypadku szyfrowania należy zachować hasło w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego odszyfrowania danych.

Proszę zwrócić szczególną uwagę podczas włączania opcji usuwania danych w chmurze po czasie lub źródła podczas kopiowania gdyż wiąże się to z utrata danych.


Zakładki Filtr oraz Opcje zostawiamy bez zmian.

Wybieramy Wstecz.

Dotarliśmy do końca tworzenia nowego zadania kopii zapasowej, jeśli wszystkie opcja skonfigurowaliśmy poprawnie wybieramy Zastosuj.Jeśli nie chcemy czekać z wykonaniem kopii do najbliższego wykonania planowe, możemy kliknąć Utwórz kopię zapasową teraz.


 • No labels