Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja przedstawia podstawową konfigurację kopii zapasowej z NAS Synoglogy do S3 Exea.

Spis Treści


Instrukcja opisowa


Zrzuty ekranowe


Wchodzimy do programu Hyper Backup

klikamy na plusie w lewym dolnym rogu

wybieramy Zadanie kopii zapasowej danychWyszukujemy "S3" i wybieramy "Pamięć S3"


NastępneServer S3: rozwijamy i wybieramy Adres URL serwera niestandardowego

Adres serwera: s3.exea.pl

Wersja podpisu: v2

Access Key: <nasz access key>

Secret Key: <nasz secret key>

Nazwa elementu Bucket: wybieramy istniejący lub jeśli jeszcze nie mamy elementu musimy go utworzyć np. w S3Browser Wyświetlanie zawartości konta w S3 Browser

Katalog: wpisujemy nazwę katalogu w którym będziemy przechowywać backup


Następne
Wybieramy foldery z których chcemy utworzyć kopię zapasową


NastępnePrzy wyborze aplikacji nic nie zaznaczamy


NastępneZadanie: <Nazwa naszego zadania kopii zapasowej>

Opcję:

 • Włącz powiadomienia o zadaniu
 • Kompresowanie danych z kopii zapasowej
 • Włącz szyfrowanie przesyłania
 • Włącz plan kopii zapasowej
  wybieramy tutaj cyklicznosc tworzenia kopii zapasowych no codziennie z wykluczeniem soboty i niedzieli o godzinie 17:00
 • Włącz harmonogram sprawdzania integralności
  również zalecam pozostawić włączony w celu weryfikacji poprawności naszej kopii zapasowej
 • Wlącz szyfrowanie po stronie klienta

  Po wybraniu tej opcji musimy podać hasło szyfrowania bardzo ważne żeby te hasło zapamiętać lub zapisać w jakimś managerze kluczy gdyż bez niego nie przywrócimy żadnych danych.


Następne

Zapoznajemy się z podaną informacją klikając TAKSugerujemy włączyć rotację kopii zapasowych, z opcją dostosowane przechowywanie w ustawieniach konfigurujemy tak jak na screenie obok.


Zastosuj

Po przejściu do kolejnego etapu zostaniemy zapytani czy kopia ma zostać utworzona od razu. Jeśli się na to zgodzimy pierwsza kopia zostanie wykonana od razu nie zależnie od harmonogramu jaki ustaliliśmy, w przeciwnym razie pierwsza kopia wykona się według harmonogramu.Search


 • No labels