Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu dodania pojedynczego serwera przechodzimy do sekcji Discovery → Managed Computers, gdzie uzyskujemy możliwość pobrania agenta zarządzającego który będzie odpowiedzialny za komunikację pomięcy środowiskiem klienta a infrastrukturą Veeam EXEA. Agent dostępny jest w werji na systemy Windows, Linux oraz Mac. Po pobraniu odpowiedniej wersji uruchamiamy plik na maszynie która ma być chroniona / lub jeśli chcemy definiować więcej maszyn Managment Agent może być zainstalowany na jednej maszyenie jeśli reszta będzie w tej samej sieci lokalnej.

  • No labels