Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach edycji profilu użytkownika możesz zmienić swoje dane kontaktowe.

Dla kont firmowych dostępne jest dodatkowo pole z numerem NIP

Spis Treści


Edycja profilu użytkownika


Moje dane

  • Imię
  • Nazwisko
  • Stanowisko
  • Adres e-mail - nie możne zostać zmieniony
  • Numer telefonu
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Kraj

Zmiana hasła 

Jeśli chcesz zmienić hasło do panelu Exea365 możesz w tym miejscu wpisać nowe hasło i wybrać Zaktualizuj

Powiadomienia 

W tym miejscu możesz wyłączyć i włączyć powiadomienia e-mail. Powiadomienia wysyłamy np. w przypadku niskiego stanu środków na koncie.


W ramach edycji danych możesz również wybrać Avatar w ramach usługi Gravatar dostępnej pod adresem: https://pl.gravatar.com/


Zobacz równieżZrzuty ekranowe
Poprzedni krok


Biling usług Exea 365

Search

Następny krok


Usługa Cloud VDC

  • No labels