Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Historia operacji pozwala na przegląd operacji związanych usługami dostępnymi w panelu Exea 365


Spis Treści


Widok historii operacji


Widoczne kolumny:

  • Lp - kolejny numer operacji
  • Status - status operacji
  • Data - data wykonania operacji
  • Nazwa usługi - nazwa usługi na której została wykonana operacja
  • Użytkownik - nazwa użytkownika, który wywołał operację na usłudze
  • Akcja - typ akcji np. tworzenie VDC, edycja VDC  lub usuwanie VDC

Zobacz równieżZrzuty ekranowe
Poprzednia strona


Menu panelu Exea365

Search

Następna strona


Doładuj konto Exea365

  • No labels