Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zalogowaniu na stronie https://365.exea.pl domyślnym widokiem będzie Dashboard.

Spis treści

Dashboard


Widok pulpitu podzielony jest na segmenty:

  • Informacje dotyczące wybranego  VDC
  • Suma używanych i dostępnych zasobów dla całego środowiska Cloud
  • Informacja o aktualnym saldzie
  • Doładowanie konta
  • Możliwość dodania nowej usługi
  • Historię operacji
  • Biling

Dashboard umożliwia podgląd oraz szybki dostęp do funkcjonalności Exea 365

Zobacz również

  • No labels