Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

    Po zalogowaniu domyślnym widokiem jest pulpit wszystkich posiadanych w Twojej organizacji VDC. Widok umożliwia przegląd wszystkich najważniejszych informacji w środowisku takich jak menu główne, informacje o zalogowanym użytkowniku i jego roli/uprawnieniach, informację o wirtualnych data center i przydzielonych/używanych zasobach, a także informacje dotyczące ostatnich zadań czy statystyki sumaryczne dla wszystkich VDC.

   Wyczerpujące informacje dotyczące Tenant Portal są zawarte w pełnym poradniku, w ramach szybkiego startu przedstawimy jedynie podstawowe informacje umożliwiające jak najszybszy start Twoich usług w środowisku Exea.

Spis Treści


Menu główne


  Punktem startowym dla każdej opisanej akcji będzie zawsze widok domyślny pulpitu oznaczony w menu głównym jako Datacenters.

  Menu główne rozwinie się po kliknięciu w ikonę 


Zrzuty ekranowe
Menu boczne


  Po wybraniu opcji w menu głównym po lewej stronie dostępne będzie rozwijane okno menu bocznego. 

Menu boczne można zwinąć lub rozwinąć za pomocą przycisku 
Obszar roboczy


   Na potrzeby poradników całość wyświetlaną w głównej części okna w zależności od wyboru z menu bocznego nazywać będziemy obszarem roboczym. W tym miejscu dostępne będą informacje związane z wybranymi opcjami menu bocznego.Widok Recent Tasks


Na samym dole widoczna jest lista ostatnich zadań związanych ze środowiskiem. Podobnie jak w przypadku menu bocznego widok ostatnich zdań można zwinąć za pomocą przycisku 
Search

  • No labels