Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na potrzeby szybkiego startu przedstawiamy podstawowe informacje o widoku Twojego wirtualnego data center -  VDC w Tenant Portal.

Spis Treści
VDC


W menu głównym wybierz Datacenters. W oknie roboczym widoczne będą kafelki z dostępnymi VDC w Twoim środowisku.

Kafelek  VDC zawieranastępujące informacje

Nazwa

Exea_tutorial_VDC_01

Statystyki usług

ilość vApp oraz działających maszyn wirtualnych VM

Informacje o przydzielonych i wykorzystanych zasobach środowiska

CPU, RAM oraz Storage. W trakcie uruchamiania nowych maszyn, które    wykorzystują zasoby statystyki będą się zmieniać, a widok wykorzystania będzie pokazywał wykorzystane zasoby proporcjonalnie do ustalonych zasobów maksymalnych Twojego środowiska.Zrzuty ekranowe


  1. Wygląd domyślny pustego VDCMenu VDC


Aby wejść do  VDC kliknij na wybrany kafelek.

Po lewej stronie pojawi się menu boczne VDC, w którym masz możliwość zarządzania całym wirtualnym datacenter.

Compute

Zarządzanie vApp i VM oraz na tworzenie Affinity Rules

Networking

Zarządzanie sieciami, routerem wirtualnym oraz regułami bezpieczeństwa VDC

Storage

Zarządzanie dyskami niezależnymi oraz sprawdzanie polityk i limitów zasobów dyskowych


Settings

Zarządzanie ustawieniami VDC

W ramach ścieżki szybki start przedstawimy jedynie podstawowe ustawienia. Wszystkie pozostałe informacje znajdziesz w pełnej instrukcji vCD 9.5 Tenant Portal.  • No labels