Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po prawidłowym zalogowaniu się do portalu użytkownik otrzymuje widok statystyk.

W menu z lewej strony możemy zarządzać usługą backupu. 

  • No labels