Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po poprawnym zalogowaniu się do usługi uzyskujemy widok statusu usługi w zakładce "Dashboard" - dostępne są statystyki oraz aktualna zajętość posiadanych repozytoriów.

W celu wykreowania nowego zadania kopii zapasowej przechodzimy do zakładki "Jobs", gdzie poprzez kliknięcie linku "Create..." możemy uruchomić proces tworzenia nowego zadania.


Nadajemy nazwę zadania backup-owego oraz opis który dokładnie informuje co wykonuje dane zadanie. Wybieramy ilość punktów przywracania jakie chcemy przechowywać (należy pamiętać iż ilość punktów wpływa na przestrzeń jaką wykorzystujemy na kopie zapasowe)
Do wyboru mamy przechowywanie określonej ilości punktów lub przechowywanie przez określony czas. Ustawienie to ma znaczenie przy zadaniach, które będą wykonywane częściej niż raz na dobę. 
Możemy również zaznaczyć aby kopia danych była przechowywana z dłuższa retencją danych jeśli np. wymaga tego jakiś przepis prawny nawet do kilku lat. Pamiętać jednak trzeba, że ustawienie takie wpływa na ilość punktów przywracania oraz zajętość przydzielonego repozytorium.
Kolejnym krokiem jest wybór maszyn elementów które mają zostać zabezpieczań. Możemy wybierać poszczególne maszyny wirtualne lub całe vAppy lub całą organizacje np. wyłączając niektóre z elementów po przez funkcje "Exclusions".


Kolejny krok jest opcjonalny. Istnieje możliwość zabezpieczania niektórych usług bardziej szczegółowo. W tym kroku możemy podać odpowiednie poświadczenia do systemów w celu szczegółowego backupu np. domeny AD, bazy danych MS SQL lub indeksowania plików. Podawanie informacji w tym kroku nie jest wymagane do prawidłowego działania zadania i zabezpieczania kopii zapasowej Państwa serwerów. 

Następnym etapem jest wybranie harmonogramu wykonywania zadania. W poniższym przykładzie zadanie będzie wykonywane codziennie o 22:00, zalecamy ustawienie własnej godziny wykonania zadania. W przypadku jakiegoś błędu zaznaczona jest również opcja automatycznego 3-krotnego ponowienia zadania w odstępach 10 minutowych.Opcjonalne możemy ustawić adres mailowy w celu otrzymywania informacji o zdefiniowanym zadaniu.

Ostatnim krokiem zatwierdzamy wykonanie zadania przyciskiem "Finish"

  • No labels