Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodatkowe pytania oraz uwagi do poradników


Jeśli masz dodatkowe pytania, brakuje poradnika lub istniejący nie wyjaśnia dostępnych funkcjonalności prześlij mail z pytaniami lub opinię na adres: tutorial@exea.pl 

Obecnie pracujemy nad dodatkowymi poradnikami: Pełne instrukcje dla Tenant Potal, Advanced Gateway, a także Case Studies w formie gotowych rozwiązań krok po kroku.

  • No labels