Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby dodać nową usługę wybierz z menu Exea 365 Cloud VDC > Dodaj nowy Cloud VDC

Uruchomi się Kreator usług

Informacje na temat środowiska i jego działania znajdziesz w naszej bazie wiedzy

Spis Treści


Instrukcja opisowa


W kreatorze dostępne są następujące parametry:

CPU

Wybierz typ procesora: AMD, Intel 2.4 lub Intel 2.5

Wybierz ilość CPU na potrzeby Twojego środowiska


RAM

Wybierz ilość pamięci RAM dla środowiska


HDD

Wybierz typ dysków oraz ich pojemność. Pojemność będzie dostępna dla całego środowiska.


IP

Wybierz ilość publicznych IP, które będą dostępne w ramach wirtualnego Firewalla.

Zrzuty ekranowe


Podsumowanie


W podsumowaniu widoczne będą wszystkie wybrane parametry oraz cena usługi za godzinę.

Zobacz równieżPoprzednia strona


Menu panelu Exea365

Search

  • No labels