Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach menu Mój Cloud VDC są widoczne wszystkie Twoje VDC. Możesz edytować wybierając 


Spis Treści


Zarządzanie usługa Cloud VDC


Widok zarządzania daje dostęp do podglądu aktualnych parametrów VDC, kosztów oraz bilingu. Dodatkowo wybierając  w prosty sposób uzyskasz dostęp do Logowania do vCD Tenant Portal Twojej organizacji.


Edycja parametrów usługi

Wybierz 

Parametry możliwe do zmiany:

 • Dodawanie, edycja i usuwanie zasobów
  • CPU
  • RAM
  • Storage (HDD)
 • Dodawanie zasobów
  • IP

Po dokonaniu zmian wybierz Dalej

W oknie podsumowania wybierz Zmień parametryZrzuty ekranowe


Search

 • No labels