Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Usuwanie Cloud VDC


Możesz usunąć usługę w postaci całego Cloud VDC.

W menu zarządzania wybierz 

W oknie podsumowania zobaczysz jakie elementy składowe Cloud VDC zostaną usunięte.

Będą to wszystkie  vAppEdge GatewayVM, a także wszystkie sieci wewnątrz wybranego VDC.

Sprawdź podsumowanie i wybierz aby usunąć Cloud VDC. 

Zrzuty ekranowe


Usługa Cloud VDC i powiązane z nią elementy zostaną usunięte permanentnie. Procesu nie da się cofnąć. W trakcie usuwania zachowaj szczególną ostrożność.

  • No labels