Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Biling w formie tabeli umożliwia podgląd wydatków dla każdego środowiska.

W przypadku salda konta Exea365 przy przekraczaniu progów: 50, 20 oraz 0zł otrzymasz od ans powiadomienie mailowe o stanie salda.

Przy saldzie 0zł następuje blokada usług.


Po 7 dniach od wyczerpania środków następuje usuwanie usług.

Spis Treści


Widok bilingu


Oznaczenia kolumn:

  •  # - Kolejny numer porządkowy
  • Data - data wykonania bilingu
  • Nazwa usługi - nazwa usługi dla której wykonano biling
  • Płatność - przedział płatności na podstawie ustawień bilingu dla wybranej usługi np. godzinowa
  • Kwota - kwota bilingu na jaką obciążono konto Exea 365


Zobacz równieżZrzuty ekranowe
Poprzedni krok


Faktury Exea365

Search

Następny krok


Edycja konta Exea365

  • No labels