Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak zmienić lub zresetować hasło do usług


W tym miejscu dowiesz się jak zmienić lub zresetować hasło do usług w Exea.

Spis Treści


OnApp


Zmiana hasła:

 1. Zaloguj się na stronie https://cloud.exea.pl
 2. W górnym menu wybierz My profile
 3. Wybierz przycisk edycji
 4. Wpisz nowe hasło w polach

Reset hasła:

 1. Przejdź na stronę https://cloud.exea.pl
 2. Skorzystaj z opcji Forgot your password?

 3. W pole email wpisz swój adres mailowy.

vCloud Director


Zmiana hasła:

 1. Zaloguj się do panelu vCloud Directora
 2. Z prawym górnym rogu wybierz Preferences
 3. Wybierz Change Password


Reset hasła:

Zmiana hasła vCloud Director


Po zalogowaniu do panelu Exea 365 na stronie: https://365.exea.pl wybierz Moje konto

W widoku Profilu użytkownika dostępna jest funkcja zmiany hasła vCloud Directora.

Wpisz nowe hasło uwzględniając siłę hasła: co najmniej 6 znaków. 

Ponadto hasło musi zawierać co najmniej po 1 znaku:

 • mała litera
 • duża litera
 • cyfra
 • znak specjalny

Po wpisaniu nowego hasła wybierz 

Support


Zmiana hasła:

 1. Zaloguj się na https://support.exea.pl.

 2. W prawym górnym rogu wybierz ikonę i wciśnij Profile

 3. Z wyświetlonych opcji wybierz Change password

Reset hasła:

 1. Wejdź na stronę https://support.exea.pl
 2. Wybierz opcję Forgot your password?

Poczta Exchange


Zmiana hasła:

 1. Zaloguj się na https://poczta.exea.pl
 2. W prawym górnym rogu wybierz ikonę ustawień
 3. Z menu wybierz Opcje

 4. Po lewej stronie rozwinie się menu z którego wybierz Opcje > Ogólne > Moje konto
 5. W opcjach edycji konta wybierz Zmień hasło



Reset hasła:

Zgłoś się do Administratora zarządzającego Twoją pocztą w celu resetu hasła.