Page tree

Cel


Instrukcja opisuje działanie usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), która może w sposób automatyczny przydzielać adresy IP w Twoim środowisku.

Spis TreściInstrukcja krok po kroku


Krok 1 - Przygotowanie

Zaloguj się do środowiska vCloud w Exea

Z menu wybierz Admnistration > Virtual Datacenters > wybierz swoje środowisko z listy, po zaznaczeniu i ponownym kliknięciu przejdziesz do ustawień środowiska.

Z zakładki wybierz Org VDC Networks i sprawdź swoją adresację sieci.

Krok 2 - Dodawanie puli DHCP

Z zakładki wybierz Edge Gateway, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym routerze wybierz Edge Gateway Services > DHCP

Wybierz Add

Wpisz wymagane ustawienia:

  • Enable pool - ustawienie włącza lub wyłącza pulę adresów
  • Applied on - wybierz sieć dla której chcesz włączyć pulę
  • IP range - wybierz zakres adresów IP np.: 192.168.1.10-192.168.1.25
  • Default lease time oraz Max lease time to definiowanie czasu przydziału IP z DHCP, które możesz zmodyfikować według potrzeb.

Następnie wybierz OK

Krok 3 - Włączanie DHCP

W oknie głównym Edge Gateway Services w zakładce DHCP zaznacz Enable DHCP.

DHCP możesz użyć podczas instalacji vApp lub konfiguracji kart sieciowych maszyn wirtualnych.

Więcej informacji


Sprawdź również najczęściej zadawane pytania: Częste pytania

lub przeszukaj naszą bazę wiedzy: 

Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl