Page tree

Cel


Zarządzanie użytkownikami w vCloud Director

Spis Treści
Instrukcja krok po kroku


Krok 1 - Dodanie użytkownika

Zaloguj się do vCloud Directora

Wybierz Administration > Users i wybierz ikone +

Krok 2 - Dane użytkownika

W nowym oknie uzupełnij dane wymagane:

 • User name - nazwa użytkownika
 • Password/Confirm password - hasło/potwierdzenie hasła
 • Enable - aktywuje/dezaktywuje użytkownika
Krok 3 - Rola użytkownika

Wybierz rolę dla użytkownika: Role są ustawione od najwyższych uprawnień do najniższych z pominięciem Defer ti Identity Provider

 • Defer to Identity Provider - uprawnienia zależą od roli skonfigurowanej w usłudze uwierzytelniania
 • Organization Administrator - najwyższe uprawnienie - Administrator całej organizacji
 • vApp Author - uprawnienie do Tworzenia nowych vAppów i katalogów
 • vApp User - możliwość zarządzania utworzonymi vAppami
 • Catalog Author - rola pozwala na tworzenie i upublicznianie katalogów
 • Console Access Only - użytkownik z tą rolą może jedynie sprawdzić stan maszyny wirtualnej i jej właściwości oraz używać systemu wewnątrz maszyny.
Krok 4 - Dane opcjonalne

Możesz uzupełnić również dodatkowe dane użytkownika:

 • Full name - pełna nazwa użytkownika
 • Email address - adres email
 • Phone - telegon
 • IM - dane komunikatora
Krok 5 - Ograniczenia

Podczas zakładania nowego użytkownika możesz zdefiniować również ograniczenia w zakresie wykorzystania maszyn wirtualnych

 • All VMs quota - Maksymalna liczba wytworzonych maszyn wirtualnych
 • Running VMs quota - Maksymalna liczba jednocześnie uruchomionych maszyn wirtualnych

Po wpisaniu wszystkich opcji wybierz OK.

Krok 5 - Zmiana właściciela vApp

Z menu głównego wybierz My Cloud

Wybierz vApps

Prawym przyciskiem myszy kliknij na wybranym vAppie i wybierz Change Owner

Z listy użytkowników wybierz nowego właściciela vApp i zatwierdź przyciskiem OK


Więcej informacji


Sprawdź również najczęściej zadawane pytania: Częste pytania

lub przeszukaj naszą bazę wiedzy: 

Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl