Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel


Sposób na uzyskanie dostępu do systemu po instalacji z szablonu (template) dostarczonego w ramach środowiska Cloud Exea.

Spis Treści
Instrukcja krok po kroku


Krok 1 - System z rodziny Linux

Po instalacji vApp i uruchomieniu maszyny wirtualnej znajdź ją na liście w My Cloud > VMs i kliknij prawym przyciskiem myszy

Wybierz Properties, a nastepnie Guest OS Customization

W sekcji Password Reset dostępne będzie hasło wygenerowane automatycznie:

Dla systemu przykładowego jest to: E%2mbvex

Możesz zalogować się do systemu klikając na obrazek konsoli wybranej maszyny wirtualnej w My Cloud > VMs,

Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła.

Krok 2 - System z rodziny Microsoft Windows Server

Po instalacji vApp i uruchomieniu maszyny wirtualnej znajdź ją na liście w My Cloud > VMs i kliknij na obraz w celu uruchomienia konsoli wirtualnej

Przy pierwszym uruchomieniu system poprosi Cię o ustawienie hasła dla konta Administrator


Krok 3 - Reset/Zmiana hasła root/Administrator dla systemów

Aby skorzystać z opcji resetu/zmiany hasła w systemie muszą być zainstalowane narzędzia vmware tools

Maszyny wirtualne instalowane z szablonów udostępnionych przez Exea domyslnie wyposażone w vmware tools.

Aby możliwa była zmiana hasła maszyna wirtualna musi być wyłączona.

Na wybranej maszynie wybierz Properties

W zakładce Guest OS Customization zresetuj/zmień hasło według własnych preferencji

Wybierz Allow local administrator password w celu odblokowania opcji poniżej:

Auto generate password - hasło zostanie wygenerowane automatycznie

Specify password - wpisz własne hasło

Zaznacz Automatically log on as Administrator aby logować się automatycznie do systemu

Zaznaczając Require administrator to change password on first logon wymusisz zmianę hasła administratora przy pierwszym logowaniu.
Więcej informacji


Sprawdź również najczęściej zadawane pytania: Częste pytania

lub przeszukaj naszą bazę wiedzy: 

Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl