Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach tego artykułu opiszemy możliwość dostania się do procesu startu maszyny wirtualnej oraz systemu.


Spis Treści


Dostęp do BIOS


Po zalogowaniu do swojej organizacji zgodnie z instrukcjami: Logowania do vCloud Directora wybierz  VDC. Z menu wybierz Virtual Machines, a następnie dla wybranej maszyny wirtualnej wybierz Details.

W zakładce General dostępna będzie opcja Boot Delay domyślnie ustawiona na 0. W tym miejscu możesz ustawić czas bootowania systemu z dostępem do BIOS. Wprowadź ustawienie (milisekundy) i zatwierdź wybierając Save. 

Zgodnie z instrukcją: Uruchamianie konsoli wyświetl okno konsoli maszyny wirtualnej i wykonaj restart maszyny z otwartym oknem konsoli.

Wybierz F2, aby wejść do ustawień BIOS lub ESC aby wybrać menu bootowania maszyny wirtualnej.

Zrzuty ekranowe


Proces Boot


Przerwanie procesu uruchomienia systemu operacyjnego jest realizowane w sposób zgodny z wybranym systemem operacyjnym. W tym przykładzie widać proces uruchamiania systemu Centos 7. Możliwe jest uruchomienie wybranej wersji systemu, trybu rescue lub edycja wybranego wpisu.

Poprzedni krok


vCloud Director

Search

Następny krok


Dostęp root

  • No labels