Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W panelu Exea 365 możesz zamówić usługę Object Storage S3 i wykorzystać zamówioną przestrzeń na wiele sposobów.

Sposób wykorzystania oraz instrukcję obsługi popularnych programów opisaliśmy w formie poradników w naszej Bazie Wiedzy: Object Storage S3 - do publikacji

Możliwości Object Storage S3 zależą w dużej mierze od oprogramowania, oto przykładowe zastosowania:

Kopia zapasowa/Archiwum w Object Storage S3

Dysk sieciowy oparty o  Object Storage S3

Dodatkowe pytania oraz uwagi do poradników


Jeśli masz dodatkowe pytania, brakuje poradnika lub istniejący nie wyjaśnia dostępnych funkcjonalności prześlij mail z pytaniami lub opinię na adres: tutorial@exea.pl 

Obecnie pracujemy nad dodatkowymi poradnikami: Pełne instrukcje dla Tenant Potal, Advanced Gateway, a także Case Studies w formie gotowych rozwiązań krok po kroku.
  • No labels