Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby dodać nową usługę wybierz z menu Exea 365 Object Storage > Nowy Object Storage S3

Instrukcja multimedialna
Spis Treści


Instrukcja opisowa


Wybierz Nowy Object Storage S3


Zrzuty ekranowe


Dobierz interesującą Cię wielkość przestrzeni S3, a następnie wybierz 

Podczas zamówienia pokazany będzie miesięczny koszt netto za wybraną przestrzeń.


W kolejnym oknie pojawią się szczegóły zamówienia.

Sprawdź poprawność danych i wybierz 

Stan konta Exea 365 zostanie pomniejszony o wartość zamówienia, a usługa zostanie opłacona na kolejny miesiąc.Search

  • No labels