Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widok usług Object Storage S3 w Exea

Wybierz Object Storage S3 > Mój Object Storage S3

Instrukcja multimedialna


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Usługi Object Storage S3 są prezentowane w formie kafli dla każdej z usług.


Dla każdej usługi dostępne są następujące informacje:

Aktualna cena usługi

6.00 PLN netto / miesiąc

Wielkość przestrzeni

Wielkość przestrzeni w ramach każdej z usług podana w GB

Usługa opłacona do

Data, do której usługa jest opłacona

Następna płatność

Data następnej płatności - saldo Exea 365 zostanie pomniejszone o kwotę podaną w polu Aktualna cena usługi

Status usługi

 Twoja usługa Object Storage S3 jest aktywna. Możliwym statusem podczas zakładania usługi jest "Tworzenie"

Zrzuty ekranowe


Dane dostępowe i szczegóły usługi

Wybierając  uzyskasz dostęp do widoku z danymi usługi:

REST Endpoint

adres usługi Object Storage S3 - s3.exea.pl

Username

Twoja nazwa użytkownika 

Access Key

Klucz dostępowy dla usługi Object Storage S3

Secret Key

 Sekretny klucz dla usługi Object Storage S3

W zależności od oprogramowania najczęściej para kluczy Access + Secret zapewnia dostęp do Twojej przestrzeni w ramach usługi


Search

Następny krok


LINK

  • No labels