Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Usunięcie usługi Object Storage S3 nastąpi po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego,

Podczas usuwania usługi po zakończeniu okresu rozliczeniowego usunięte zostaną również dane. Operacja usunięcia danych nie 

Instrukcja multimedialnaSpis Treści


Instrukcja opisowa


Z menu wybierz Object Storage S3 > Mój Object Storage S3, a następnie   z której chcesz zrezygnować.

Wybierz 

Otrzymasz informację o opłaceniu usługi. Wybierz 

Usunięcie usługi zostanie zaplanowane zgodnie z datą końca opłaty usługi.

Do tego czasu możesz anulować rezygnację.
Zrzuty ekranowe


Anulowanie rezygnacji z usługi

Jeśli zdecydujesz się anulować rezygnację przed jej wygaśnięciem wybierz przycisk 

Po wybraniu usługa powróci do stanu sprzed rezygnacji.

Search

Następny krok


LINK

  • No labels