Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja przedstawia podstawową konfigurację S3Browser oraz dodanie nowego bucketu.

Spis Treści


Instrukcja opisowa


Zrzuty ekranoweWchodzimy na stronę:

https://s3browser.com/

pobieramy i instalujemy S3browser.Z górnego menu wybieramy Add new account..  z zakładki Accounts


Uzupełniamy:

  • Account Name: nasza uznaniowa nazwa dla konta.
  • Account Type: zmieniamy na S3 Compatible Storage
  • REST Endpoint: s3.exea.pl
  • Access Key ID: podajemy nasz access key
  • Security Access Key: podajemy nasz security access key
  • Use secure transfer (SSL/TLS): zostawiamy zaznaczone


Po uzupełnieniu klikamy Add new accountZ górnego menu wybieramy: + New bucket

Uzupełniamy:

  • Bucket name: wpisujemy nazwę nowego bucketu (nazwa musi być wpisana małymi literami i  nie może zawierać spacji oraz wiekszości znaków specjalnych)
  • Bucket region: zostawiamy na Default Region


Po uzupełnieniu klikamy Create new bucketSearch


  • No labels