Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Widok Panelu

Portal do zarządzania usługą File Sync & Share, służy do synchronizacji i wymiany plików i folderów w chmurze.

Zrzuty ekranowe

Pasek górny

Wyszukiwanie plików i folderów

Zmiana Panelu

Opcje użytkownika takie jak:

  • przejście do konsoli administracyjnej FS&S
  • reset hasła
  • pobieranie klient synchronizacji
  • wylogowanie
  • inne

Sync & Share

Sync & SharePrzesyłanie, usuwanie, pobieranie plików i folderów

Łącza

Łącza które zostały udostępnione poprzez wygenerowanie hiperłącza

Dziennik

Logi usługi File Sync & Share
Pasek prawy

Tworzenie nowego folderu

Wyświetla usunięte pliki, dając opcję do ich odzyskania


Ukrywa usunięte pliki (ta opcja pojawia się po włączeniu Wyświetlania usuniętych)

Przesyłanie plików i folderów.
Pasek prawy po zaznaczeniu folderu lub pliku

Pobieranie pliku lub folderu

Umożliwia sprawdzenie historii zmian pliku lub folderu z możliwością przywracenia lub pobrania poprzedniej wersji

Zmiana nazwy pliku lub folderu

Kopiowanie pliku lub folderu

Przenoszenie pliku lub folderu

Sprawdzimy tu kto ma dostęp do folderu lub pliku. Możemy tu zmienić ustawienia udostępniania np. zmienić dostęp na tylko do odczytu lub całkowicie do usunąć.

Udostępnianie folderów

Jeśli udostępniamy folder możemy włączyć dodatkowe powiadomienia np. e-mail o tym że ktoś pobrał plik

Usuwanie plików i folderów.

Szczegóły odnośnie udostępnionego łącza do pliku

Wysyłanie łącza do pliku przez e-mail

Pobieranie adresu łącza do pliku


Dla Folderów

Dla Plików


Search


  • No labels