Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Udosepnianie

Zaznaczamy folder który chcemy udostępnić innemu użytkownikowi naszej organizacji.

Klikamy w Udostępnij

Zrzuty ekranowe


Wpisujemy adres e-mail osoby której chcemy udostępnić folder.

Możemy dodać jej dodatkowe uprawnienia takie jak zapraszanie innych członków, lub ograniczyć czasowo udostępnianie folderu.

Klikamy Udostępnij i kopiuj łącze.

Na e-mail naszego współpracownika przychodzi wiadomość z linkiem który aktywuje dostęp.

Problem: wiadomości z zaproszeniami nie dochodzą do użytkowników

Jako administrator klikamy w ikonę , następnie wybieramy Konsola administracyjna.

W konsoli administracyjnej przechodzimy do zakładki Ograniczenia udostępniania i odznaczamy opcję Wysyłaj e-maile z zaproszeniami do udostępniania i łączy w imieniu udostępniającego użytkownika.

Następnie klikamy Zapisz.


Search


  • No labels