Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja opisowa


W prawym górnym rogu klikamy w + Nowe i wybieramy (2) Użytkownik

Zrzuty ekranowe


Wypełniamy pola, danymi nowego użytkownika:

 • (1) Nazwa Logowania
 • (2) E-mail
 • (3) Imię
 • (4) Nazwisko
 • (5) Język

W następnym polu wybieramy usługi i role jakie będą przysługiwać nowemu użytkownikowi.

Jeśli zaznaczymy role (6) Administrator firmy, użytkownik otrzyma rolę administratora dla wszystkich usług.


 • (7) Management Portal - administrator portalu zarządzania, do wyboru:
  • Administrator w trybie tylko do odczytu
  • Administrator
 • (8) Cyber Protect - kopie zapasowe i odzyskiwanie, do wyboru
  • Użytkownik
  • Administrator w trybie tylko do odczytu
  • Administrator
 • (9) Files Sync & Share - przechowywanie plików w chmurze, do wyboru:
  • Użytkownik
  • Użytkownik + Administrator

Po wyborze odpowiadających nam ról, klikamy (8) Utwórz.

Search


 • No labels