Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Pobieranie klienta

Klienta pobieramy klikając w ikonkę , wybieramy Pobierz klienta synchronizacji





Zrzuty ekranowe



Zwracamy uwagę na domyślny adres URL serwera, możemy go od razu skopiować.

Następnie pobieramy klienta synchronizacji dla wybranego przez nas systemu.




Konfiguracja

Po zainstalowaniu programu wybieramy Folder programu Cyber Files, sugeruje utworzyć nowy folder np na dysku C.

Zmieniamy adres serwera na skopiowany w poprzednim kroku.

W polu konto wpisujemy naszą nazwę logowania, następnie klikamy w Zaloguj się. Zostaniemy poproszeni o nasze dane logowania.

Zaznaczamy opcję Uruchom aplikację Cyber Files przy uruchamianiu.


Search


  • No labels