Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja opisowa


Usunięcie użytkownika z aktywnymi maszynami wirtualnymi

-Po zalogowaniu się do panelu zarządzania (vCloud Director) przechodzimy do zakładki "Administration", w której pojawi się lista użytkowników wraz z liczbą maszyn wirtualnych przypisanych do danego użytkownika.

  • W momencie, gdy chcemy usunąć użytkownika zaznaczamy danego "Usera", następnie dezaktywujemy konto oraz je usuwamy.
    Potwierdzamy wyłączenie danego użytkownika, następnie przechodzimy do kroku usunięcia.

Przy potwierdzeniu usunięcia użytkownika zwróć szczególną uwagę na przeniesienie wszystkich obiektów (maszyn wirtualnych, VAPP, itp) na swojego użytkownika (obszar zaznaczony czerwonym prostokątem).
W przypadku nie zaznaczenia tego pola maszyny oraz VAPP utworzone przez tego użytkownika zostaną usunięte razem z użytkownikiem.

Zrzuty ekranowe


Widok po zalogowaniu się do panelu vCloud Director

Lista użytkowników w zakładce "Administration"

Kroki wyłączenia a następnie usunięcia użytkownika

Wyłączenie Użytkownika


Wyłączenie użytkownika

Usunięcie użytkownika i potwierdzenie przeniesienia jego obiektów na użytkownika usuwającego (administratora).

Poprzedni krok


LINK

Search

Następny krok


LINK

  • No labels