Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenie zgłoszenia przez wiadomość e-mail


Jednym ze sposobów na założenie nowego zgłoszenia jest wysłanie wiadomości e-mail na adres support@exea.pl.

W temacie wiadomości podaj w kilku słowach czego dotyczy zgłoszenie, w treści postaraj się jak najdokładniej opisać swój problem i podać możliwie dużo szczegółów, abyśmy mogli jak najszybciej pomóc. Jeśli zgłoszenie dotyczy maszyny wirtualnej koniecznie podaj jej nazwę oraz organizację vDC, w której się ona znajduje. Pamiętaj także, aby podać nazwę firmy oraz nazwę organizacji w systemie Support Exea), w imieniu której się kontaktujesz.


Zgłoszenie awarii

W przypadku zgłoszenia awarii koniecznie w tytule wiadomości podaj słowo "Awaria". Zweryfikujemy wtedy, czy problem występuje po naszej stronie. Po pomyślnej weryfikacji przystąpimy do usuwania awarii. 


Przykład wiadomości - zgłoszenie awarii:


  • No labels