Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logowanie do usługi odbywa się za pomocą poświadczeń vCloud EXEA. Użytkownik mający konto w danej organizacji i posiadający uprawnienia - Organization Administrator. Zalecamy utworzenie dedykowanego użytkownika do wykonywania kopii zapasowych.


Portal dostępny jest pod odpowiednim linkiem dla każdej organizacji - https://veeam.exea.pl/vcloud/Org_XXXXXXXX/login.aspx  gdzie w miejsce Org_XXXXXXXX trzeba podstawić właną nazwę organizacji w vCloud. 


Po zatwierdzeniu danych zostanie wyświetlony dodatkowy monit o wyborze vCloud - vCloud.exea.pl DC Toruń - lub vcloud-drc.exea.pl - EXEA DRC Warszawa
  • No labels