Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W artykułach często posługujemy się nazewnictwem wynikającym bezpośrednio z użytkowanego systemu. W tym miejscu znajdziesz rozwinięcie i wyjaśnienie zwrotów, oznaczeń i skrótów użytych w artykułach.

Spis Treści


Słownik


vApp

vApp

W odróżnieniu od zwyczajowej nazwy Virtual Appliance, która określa niezbędne parametry dla systemu operacyjnego w celu świadczenia usługi vApp ma odmienne znaczenie. vApp jest "wirtualnym kontenerem",który poza parametrami maszyn definiuje również ustawienia sieci wewnątrz vApp, pulę zasobów, politykę alokacji adresów IP oraz ustawienia reguł firewall wewnątrz vapp.

vCD

vCD

Skrót od vCloud Director - jest to produkt firmy VMware: https://www.vmware.com/products/vcloud-director.html

VDC

VDC

Skrót od Virtual Datacenter

Edge Gateway

Edge Gateway

Wirtualny Firewall w środowisku vCloud DIrector. Wersja zaawansowana Firewalla nazwana jest Advanced Gateway

VM

VM

Skrót od Virtual Machine - maszyna wirtualna, czyli wirtualna wersja systemu operacyjnego wraz z parametrami oraz ustawieniami

Affinity Rules

Affinity Rules

Zestaw reguł rozdzielania lub łączenia poszczególnych maszyn wirtualnych na maszynach fizycznych.

CIDR

CIDR

"Classless Inter-Domain Routing" - adresacja sieci wraz z podaną maską np.: 192.168.1.0/24 zgodnie z RFC 2317 

Snapshot

Snapshot

Snapshot to migawka systemowa pozwalająca zachować stan maszyny wirtualnej lub vApp i jest to zapis obrazu maszyny z momentu utworzenia migawki. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest szybkie przywrócenie maszyny do stanu z chwili wykonania snapshota.


Search

Znalazłeś błąd?, Potrzebujesz innego poradnika? Napisz na: tutorial@exea.pl

Chcesz przetestować nasze usługi? Napisz na: biznes@exea.pl

Jesteś naszym klientem i potrzebujesz pomocy? Napisz na: support@exea.pl

  • No labels