Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spis Treści


Instrukcja opisowa


Widok Panelu

Portal służący do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych.
Zrzuty ekranowe

Pasek górny

Zmiana panelu

Pomoc i Informacje

Ustawienia konta, ustawienia języka oraz opcja wylogowania


Pulpit Nawigacyjny

Omówienie - panel ze statystykami.

Alerty - panel z alarmami bezpieczeństwa.

Działania - panel z działaniami, możemy tu sprawdzić np wykonanie ostatniego backupu.

Kanał dotyczący zagrożeń - panel z informacjami odnośnie najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa.

Urządzenia

Wszystkie urządzenia - pulpit ze wszystkimi dodanymi urządzeniami.

Komputery z agentami - komputery z aktualnie zainstalowanymi agentami acronisa.

<Twoja nazwa organizacji>(Exea Tutorials) - struktura organizacji wraz z komputerami.

Komputery niezarządzane - komputery którymi nie możemy zarządzać.

Mapa ochrony danych - panel w której możemy sprawdzić które pliki na komputerach są chronione.
Plany

Ochrona - panel do tworzenia i zarządzania planami ochrony.

Replikacja maszyny wirtualnej - panel słurzący do replikacji maszych wirtualnych VMware.
File Sync & Share

Szybkie przejście do Panelu File Sync & Share.

Ochrona Antywirusowa

Kwarantanna - panel do wyświetlania plików znajdujących się aktualnie w kwarantannie.
Zarządzanie Oprogramowaniem

Poprawni - panel wyświetlający dostępne poprawki zabezpieczeń dla urządzeń

Luki w zabezpieczeniach - panel wyświetlający luki w zabezpieczeniach urządzeń

Inwentaryzacja oprogramowania - panel w którym możemy sprawdzić inwentaryzację oprogramowania na urządzeniach
Magazyn Kopii Zapasowych

Panel pokazujący kopie bezpieczeństwa urządzeń.
Raporty

Panel służący do generowania raportów.
Ustawienia

Ochrona - panel pozwalający ustalić termin pobierania aktualizacji definicji ochrony, włączenie inwentaryzacji oprogramowania lub połączeń zdalnych.

Agenty - panel w którym możemy zarządzać agentami acronisa zainstalowanymi na naszych urządzeniach.

Ustawienia systemu - panel w którym możemy ustawiać opcje systemowe niedostępne w innych panelach.

Search

  • No labels