Przejdź do głównej zawartości

Panel VMware Cloud Director – zarządzanie chmurą obliczeniową

VMware Cloud Director to panel w przeglądarce przeznaczony do zarządzania środowiskami w chmurze. Każde środowisko (tenant) ma swój oddzielny panel, w którym organizacja do której należy środowisko może tworzyć i usuwać maszyny wirtualne, zarządzać sieciami i zaporą sieciową itd.

Adres panelu i logowanie

Aby dostać się do swojego środowiska w panelu administracyjnym VMware Cloud Director wejdź na stronę o adresie vcloud.exea.pl/tenant/<nazwa środowiska>.

Przykład

Przykładem adresu dla środowiska o nazwie Exea_Tutorials jest vcloud.exea.pl/tenant/Exea_Tutorials

Po wejściu na stronę zobaczysz ekran logowania. Zaloguj się danymi otrzymanymi w wiadomości powitalnej podczas zakładania swojego środowiska.

Wpisuję prawidłowy login i hasło, ale występuje błąd

Upewnij się, że adres panelu do którego próbujesz się zalogować jest prawidłowy. Strona zawsze wyświetla ekran logowania, nawet jeżeli dane środowisko nie należy do Ciebie, lub nie istnieje w ogóle.

Interfejs panelu

Cloud Director ma intuicyjny interfejs, w którym szybko się odnajdziesz. Poniżej znajduje się krótki opis najważniejszych części interfejsu.

Górny pasek nawigacyjny

Najważniejszą rolę odgrywa górny pasek nawigacyjny.

Pozwala on przejść do:

 • Data Centers – widok domyślny pokazujący wszystkie Virtual Data Centers (VDC) dostępne w twoim środowisku. Umożliwia m.in. szybkie podejrzenie statusu VDC.
 • Applications – podobny widok jak wyżej, ale pokazujący wszystkie vAppy i dotyczące ich informacje.
 • Networking – panel do zarządzania sieciami w środowisku.
 • Libraries – biblioteki katalogów i szablonów vAppów, obrazów ISO itp.
 • Administration – panel administracyjny środowiska.
 • Monitor – panel przeznaczony do monitorowania działania twoich VDC, vAppów i wirtualnych maszyn.

Na pasku widnieje również wyszukiwarka, która może Ci się przydać np. gdy szukasz jednej, konkretnej maszyny wirtualnej oraz informacja o nazwie i roli aktualnie zalogowanego konta użytkownika.

Panel boczny

Po kliknięciu w jakikolwiek widok na górnym pasku twoim oczom ukaże się panel boczny, znajdujący się po lewej stronie ekranu. Ma on wiele widoków i opcji związanych z widokiem głównym w którym w danej chwili jesteś. Możesz go zwijać i rozwijać klikając w ikonę strzałki.

Obszar roboczy

Główną częścią panelu nazywamy obszarem roboczym, w którym wyświetla się aktualnie wybrana opcja z panelu bocznego.

Recent Tasks

Na dole ekranu znajduje się panel Recent Tasks umożliwiający podejrzenie listy wykonywujących się lub wykonanych zadań w środowisku. Panel ten możesz zwinąć za pomocą niebieskiego przycisku strzałki.

Dodawanie i edycja kont użytkowników

Przejdź do panelu administrowania kontami użytkowników: Kliknij w Administration na pasku nawigacyjnym. Domyślnym widokiem będzie widok Users, który nas interesuje.

W tym widoku zobaczysz tabelę istniejących użytkowników w twoim środowisku, ich role i dodatkowe informacje.

Dodawanie

W celu dodania nowego użytkownika w panelu administrowania kliknij NEW. Ukaże ci się okno, w którym musisz podać nazwę użytkownika (user name), dwukrotnie hasło (password i confirm password) oraz rolę, która będzie przypisana do tworzonego konta.

Edycja

Edytowanie istniejącego użytkownika jest równie proste. Kliknij w okrągłe pole wyboru przy nazwie użytkownika, którego chcesz edytować, po czym kliknij EDIT. W oknie które się ukaże możesz zmienić hasło i rolę wybranemu użytkownikowi, o ile twoje konto ma rolę Organization Administrator.

Role

VMware posiada następujące wbudowane role, które możesz przypisać użytkownikom:

 • Defer to identity provider – uprawnienia są takie jak w usłudze autoryzacji (np. LDAP). Opcja ta przeznaczona jest do bardziej zaawansowanych środowisk i jest rzadko używana.
 • Organization Administrator – rola nadająca najwyższe uprawnienia, daje ona administracyjny dostęp do całego środowiska.
 • vApp Author – daje uprawnienia do tworzenia vAppów i katalogów.
 • vApp User – daje możliwość zarządzania istniejącymi vAppami.
 • Catalog Author – uprawnia do tworzenia i upubliczniania katalogów.
 • Console Access Only – najniższa rola uprawniająca jedynie do sprawdzania statusu witualnej maszyny i używania jej konsoli (systemu operacyjnego).

Co dalej?

Po poznaniu panelu VMware Cloud Director możesz zacząć wykorzystować jego możliwości. Oto kolejne instrukcje związane z Cloud Directorem, które ci w tym pomogą: