Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja opisowa


Zrzuty ekranowe


Przechodzimy do zakładki Urządzenia → Wszystkie urządzenia.

Szukamy komputera na którym chcemy zastosować plan backup-u, następnie klikamy w (1)WŁĄCZ OCHRONĘ.

Pojawia się menu nowego planu:

(1)Nazwa


Nazwa naszego planu, możemy ją zmienić najeżdżając na obecną nazwę, pojawi się ikona kartki i ołówka w którą klikamy.

Otworzy się nowe okno w którym możemy wprowadzić nową nazwę.

(2)Kopia Zapasowa

Edytujemy tu opcje kopii zapasowej.

(3)Elementy uwzględnienia kopii zapasowej

Wybieramy tu jakie dane chcemy zabezpieczyć:


(4)Lokacja docelowa kopii zapasowejLokacja w jakiej będą przechowywane kopie, jeśli mają być przechowywane na serwerach Exea pozostawiamy opcję Chmura
(5)Harmonogram

Ustawiamy harmonogram dla backupu, np. od Poniedziałku do Piątku o godzinie 17:15.

(6)Okres przechowywania

Ustawiamy tu jak długo będą przechowywane kopie.

(7)Szyfrowanie

Szyfrowanie kopii, zalecane ustawienie jeśli jako miejsce docelowe wykonywania backup-u to Chmura,

(warning) MUSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE HASŁO KTÓRE PODAMY BĘDZIE WYMAGANE PODCZAS ODTWARZANIA KOPII, W PRZYPADKU ZAPOMNIENIA LUB ZGUBIENIA NIE DA SIĘ ODZYSKAĆ KOPII (warning)

Po zakończonej konfiguracji klikam w Zastosuj.

Po udanej konfiguracji będziemy mogli wykonać kopie od razu nie czekając, aż zacznie się ona wykonywać według harmonogramu.

W miejscu gdzie poprzednio widniał przycisk WŁĄCZ OCHRONĘ pojawił się (1)UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ.

Po kliknięciu w przycisk zacząć wykonywać się backup, a status powinien zacząć pokazywać % postęp wykonania.


Search


  • No labels