Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja opisowa


W prawym górnym rogu klikamy w + Nowe i wybieramy (1) Jednoska

Zrzuty ekranowe


Wypełniamy pola:

  • (1) Nazwa - Nazwa jednostki.
  • (2) Język - Język w jakim przychodzić będą do nas powiadomienia, raporty i usługi.

W tym miejscu możemy od razu utworzyć administratora dla jednostki
Jeśli pozostawimy pola puste, administrator nie zostanie utworzony.

  • (3) Nazwa logowanie - Nazwa logowania dla nowego administratora jednostki.
  • (4) E-mail - E-mail nowego administratora jednostki.
  • (5) Imię - Imię nowego administratora jednostki.
  • (6) Nazwisko - Nazwisko nowego administratora jednostki.
  • (7) Język - Język w jakim będzie wyświetlany portal po zalogowaniu przez nowego użytkownika


Po wypełnieniu danych klikamy w (8) Gotowe

Search


  • No labels