Przejdź do głównej zawartości

Zadawanie pytań i zgłaszanie awarii przez system Support

Utworzenie zgłoszenia

W celu utworzenia zgłoszenia zaloguj się do panelu Exea365. Instrukcja pierwszego logowania znajduję się tutaj.

W menu po lewej stronie przejdź do widoku Wsparcie. Kliknij Utwórz zgłoszenie.

Nadaj Temat, wybierz usługę, której dotyczy zgłoszenie, następnie wybierz Typ zgłoszenia. W polu Opis opisz swój problem.

Do zgłoszenia możesz załączyć plik (np zrzut ekranu lub logi) upuszczając go do pola Opis.

Naciśnij przycisk Załóż zgłoszenie, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do poglądu zgłoszenia.

Obsługa zgłoszenia

Aby wyświetlić wszystkie zgłoszenia przejdź do widoku Wsparcie.

Istnieje filtr, który pozwala wyświetlić tylko Otwarte, Zamknięte lub Wszystkie zgłoszenia.

Zgłoszenie ma przypisany Numer zaczynający się od liter SR.

Przejdź do szczegółów zgłoszenia naciskając jego Temat.

Wyświetli się czat, który pozwoli odbyć konwersacje z działem wsparcia w celu rozwiązania zgłoszenia.

Informacja Zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji oznacza, że zespół wsparcia już pracuje nad problemem.

Aby zamknąć zgłoszenie należy nacisnąć przycisk Zamknij zgłoszenie.

Statusy zgłoszenia

  • Zamknięte - Zgłoszenie zostało rozwiązane, a następnie zamknięte. Brak możliwości odpowiedzi. Zgłoszenie będzie widoczne w zakładce „Zamknięte".
  • Otwarte - Zgłoszenie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji.
  • Oczekiwanie na klienta - Zespół wsparcia czeka na odpowiedź klienta.
  • W realizacji - Zgłoszenie zostało przyjęte oraz jest sprawdzane przez zespół wsparcia.
  • Oczekiwanie - Zgłoszenie zostało wstrzymane.
  • Rozwiązane - Zgłoszenie zostało oznaczone jako rozwiązane przez zespół wsparcia. Po 48h nastąpi automatyczne zamknięcie. Nadal możliwa jest odpowiedź.