Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Z instrukcji dowiesz się jak zmienić typ dyski maszyny wirtualnej, zarówno domyślny jak i każdy z osobna.


Aby możliwa była zmiana polityki dyskowej maszyna wirtualna nie może posiadać  Snapshot


Maszyna wirtualna posiadająca snapshot posiada znak  w sekcji dotyczącej Snapshota. Maszyna bez posiada znak -

VM ze snapshotem

VM bez snapshota

Jeśli snappshot jest założony na  vApp i obejmuje wszystkie maszyny wewnątrz vApp proces usunięcia snapshota jest taki sam i obejmuje jedynie maszynę wirtualną.

W widoku maszyn wirtualnych wybierz z menu ACTIONS > Remove Snapshot

Spis Treści
Polityka dyskowa (Storage Policy)


Czym jest polityka dyskowa?

Polityka dyskowa odpowiada za przydzielenie puli dyskowej do maszyny wirtualnej w postaci dysków oraz plików maszyny wirtualnej.

Pliki dla każdej maszyny możemy w uproszczeniu podzielić na dwie grupy:

  • Pliki maszyny wirtualnej np. pliki metadanych maszyny, pliki konfiguracyjne lub plik zrzutu pamięci RAM oraz dyski objęte polityką Vm default policy
  • Pliki dysków maszyny, które są widziane jako dyski wewnątrz systemu operacyjnego

Obie grupy mogą być mapowane niezależnie w tym osobno dla każdego z dysków.

Grupa plików maszyny wirtualnej konfigurowana jest dla każdej maszyny w sekcji General wewnątrz właściwości maszyny (Details)

Polityka dla dysków maszyny również określona jest we właściwościach maszyny jednak w sekcji Hardware i kolumnie Policy dla każdego dysku.


Vm default policy

Polityka dla dysku oznaczona jako VM default policy to polityka domyślna ustawiona w sekcji Gneral 


Obecnie w ramach środowisk wirtualnych Exea dostępne sa polityki:

  • SSD Storage Policy - Nowa polityka oparta na puli dysków tylko i wyłącznie SSD | Dawniej polityka Gold Storage Policy
  • HDD Storage Policy - Polityka oparta na macierzach hybrydowych z ograniczeniem do 5 000 IOPS | Dawniej polityka Silver Storage Policy
  • HDD Archive Storage Policy - Polityka oparta na macierzach dyskowych wyposażonych w dyski NL HDD | Dawniej polityka Bronze Storage Policy


Rekomendowane zastosowanie polityk dyskowych
  • SSD Storage Policy - Przestrzeń dla wymagających aplikcji oraz baz danych
  • HDD Storage Policy - Typowe wykorzystanie to dysk dla systemu operacyjnego
  • HDD Archive Storage Policy - Przestrzeń na archiwum


Dostępna przestrzeń w ramach zasobów środowiska

Przed zmianą polityki dyskowej sprawdź czy przestrzeń dostępna dla Twojego środowiska jest wystarczająca do zmiany.

Polityka dyskowa domyślna dla maszyny wirtualnej (sekcja General) musi dodatkowo obejmować wielkość pamięci RAM w celu prawidłowej pracy maszyny wirtualnej. Ta przestrzeń wykorzystywana jest np. podczas wstrzymania maszyny i zrzutu pamięci RAM do pliku.Zmiana polityki dyskowej (Storage Policy)


Z menu głównego wybierz Datacenters, a następnie wybierz kafelek z Twoim  VDC

W menu po lewej stronie wybierz Virtual Machines

Sprawdź czy maszyna wirtualna nie posiada  Snapshot

Sprawdź czy posiadasz dostępne zasoby dla docelowej polityki dyskowej.

Zmiana polityki domyślnej

Na maszynie wirtualnej wybierz Details

Aby zmienić politykę domyślną dla maszyny wirtualnej w tym przestrzeń dla plików konfiguracyjnych i metadanych maszyny oraz wszystkich dysków objętych polityką VM default policy w sekcji General wybierz docelową politykę dyskową w ramach opcji Storage Policy.  Zmiana zostanie wprowadzona dla 

wybierz 

Podczas wykonywania zmian widoczny będzie ekran odświeżania. Po wykonaniu zmiany nowa polityka będzie widoczna we właściwościach maszyny wirtualnej.

 


Zmiana polityki dla wybranego dysku

Na maszynie wirtualnej wybierz Details

Aby zmienić politykę dla wybranego dysku maszyny wirtualnej w sekcji Hardware wybierz docelową politykę dyskową w ramach kolumny Storage Policy. 

wybierz 

Podczas wykonywania zmian widoczny będzie ekran odświeżania. Po wykonaniu zmiany nowa polityka będzie widoczna we właściwościach maszyny wirtualnej w sekcji Hardware dla wybranego wcześniej dysku.Błędy podczas zmiany polityki dyskowej


Jeśli podczas zmiany polityki dyskowej wystąpi błąd o treści:

Skontaktuj się z nami na Support Exea luba mailowo suppor@exea.pl sprawdzimy przyczynę błędu i pomożemy w zakresie błędu.Search


  • No labels