Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie urządzenia

Poniższa instrukcja pokazuje jak ręcznie dodać urządzenie w usłudze Veeam Cloud Connect.

Pobieranie agenta

Agent dla systemów Windows, Linux i macOS jest dostępny do pobrania w panelu w menu Managed Computers:

Pobierz agenta dla twojego systemu operacyjnego za pomocą przycisku Download Agent.

Instalacja agenta

  1. Pobrany plik .exe otwórz i przejdź przez prosty, standardowy instalator.
  2. Otwórz program Veeam Management Agent np. z menu Start.
  3. Agent powinien automatycznie połączyć się z naszą infrastrukturą, po czym doda się do panelu. Po połączeniu okienko powinno wyglądać tak:

Inne dane logowania w sieci

Management Agent ma funkcję automatycznego wykrywania wszystkich komputerów w sieci lokalnej. Jeśli chcesz, możesz zdefiniować inne niż domyślne konto do wykrywania komputerów używając odnośnika Not set... na dolnej części okna programu.