Przejdź do głównej zawartości

Widoki panelu

Panel Veeam Service Provider Console dzieli się na kilka sekcji, między którymi przełączać się można na bocznym pasku nawigacyjnym:

Monitoring

Sekcja, w której możemy monitorować backupy w całej firmie. Dzieli się na dwa widoki:

Summary

Pozwala w prosty sposób podejrzeć statystyki dodanych do backupu serwerów, maszyn wirtualnych i udziałów sieciowych. Typy wyświetlanych backupów można zmieniać przełączając zakładki na górnej części ekranu. Wyświetla statusy zadań backupowych, ilość zbackupowanych urządzeń w porównaniu do niezbackupowanych urządzeń etc.

Active Alarms

Wyświetla aktywne alarmy w organizacji.

Management

Sekcja odpowiadająca za zarządzanie backupami, planami failover etc. Dzieli się na trzy widoki:

Backup Jobs

Pozwala na tworzenie, podglądanie i edytowanie zadań backupowych na wszystkich dodanych urządzeniach, o ile są one aktywowane w trybie Managed Mode.

Failover Plans

Protected Data

Pozwala podglądać zbackupowane dane. Wyświetla wiele przydatnych informacji, np. kiedy został stworzony ostatni backup na danym urządzeniu, jaki system operacyjny działa na urządzeniu, czy backup jest przechowywany obecnie w chmurze.

Discovery

Sekcja ta odpowiada za odnajdowanie urządzeń. Może być ono automatyczne (stworzone za pomocą reguł, tzw. Discovery Rules), albo ręczne (przez pobranie i instalację agenta na urządzeniu, które chcemy zbackupować). Dzieli się na dwa widoki:

Rules

Pozwala na tworzenie i zarządzanie regułami odnajdowania urządzeń. Dzięki takim regułom nie musimy ręcznie instalować oprogramowania backupowego - przy odpowiednio skonfigurowanej regule panel może zrobić to za nas.

Managed Computers

Pozwala wyświetlić i zarządzać wszystkimi urządzeniami zarządzanymi z panelu. Możliwe jest tutaj pobranie instalatora agenta w celu instalacji go na urządzeniu, które chcemy backupować, dowiemy się tutaj jakie wersje agentów działają na urządzeniach, ustawimy agenty na tryb zarządzany z panelu (Managed Mode) etc.

Reporting

Sekcja ta służy do podglądania raportów.