Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Punkt startowy


Strona logowania do panelu jest indywidualna dla każdego środowiska i wygląda następująco:

https://vcloud.exea.pl/tenant/<nazwa środowiska>


Przykład dla organizacji o nazwie Exea_Tutorials

Spis Treści


Ekran logowania


Po wejściu na stronę zobaczysz ekran logowania. Zaloguj się używając danych dla swojego środowiska. Dane dostępowe otrzymałeś w wiadomości powitalnej podczas zakładania środowiska. 


Zrzuty ekranowe
Problemy z logowaniemZnam login i hasło, ale występuje błąd

Sprawdź czy podałeś poprawny adres w przeglądarce. Jeśli pomylisz się w adresie, ukaże się strona logowania, ale będzie wyświetlać błąd autoryzacji przy próbie logowania:
Poprzedni krok


Szybki start

Search

Następny krokWidok Tenant Portal

  • No labels