Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pierwsze kroki w środowisku vCloud Director - Tenant Portal


   Witaj w Twoim wirtualnym środowisku vCloud Director. Środowisko vCloud Directora jest wirtualnym Data Center, którego podstawowy układ logiczny przedstawia rysunek 1.

   Układ środowiska składa się na początku z wirtualnego routera/firewalla nazywanego Edge Gateway, który jest podłączony publicznym adresem IP do Internetu. Drugi interfejs Edge Gatewaya to sieć LAN Twojego środowiska. 


   W Twoim środowisku znajdziesz również VDC, czyli Wirtualne Data Center. Wewnątrz  VDC możesz uruchamiać maszyny wirtualne, które mogą tworzyć zbiory nazwane przez VMware vApp. Wewnątrz  vApp możesz posiadać jedną lub więcej maszyn wirtualnych.


   W ramach naszej bazy wiedzy będziemy prezentować funkcjonalności vCloud Directora oraz pokażemy przykłady praktyczne związane z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.


Schemat środowiska vCloud Director


Rysunek 1. Schemat vDC

Pojęcia i skróty


W ramach bazy wiedzy często poruszamy się w znanym nam środowisku i próbując przekazać informację używamy skrótów, których używamy w codziennej pracy. W tym miejscu warto wyjaśnić kilka skrótów i pojęć, które pojawiać się będą w artykułach bazy wiedzy:

vApp

vApp

W odróżnieniu od zwyczajowej nazwy Virtual Appliance, która określa niezbędne parametry dla systemu operacyjnego w celu świadczenia usługi vApp ma odmienne znaczenie. vApp jest "wirtualnym kontenerem",który poza parametrami maszyn definiuje również ustawienia sieci wewnątrz vApp, pulę zasobów, politykę alokacji adresów IP oraz ustawienia reguł firewall wewnątrz vapp.

vCD

vCD

Skrót od vCloud Director - jest to produkt firmy VMware: https://www.vmware.com/products/vcloud-director.html

VDC

VDC

Skrót od Virtual Datacenter

Edge Gateway

Edge Gateway

Wirtualny Firewall w środowisku vCloud DIrector. Wersja zaawansowana Firewalla nazwana jest Advanced Gateway

VM

VM

Skrót od Virtual Machine - maszyna wirtualna, czyli wirtualna wersja systemu operacyjnego wraz z parametrami oraz ustawieniami

Affinity Rules

Affinity Rules

Zestaw reguł rozdzielania lub łączenia poszczególnych maszyn wirtualnych na maszynach fizycznych.

CIDR

CIDR

"Classless Inter-Domain Routing" - adresacja sieci wraz z podaną maską np.: 192.168.1.0/24 zgodnie z RFC 2317 

Snapshot

Snapshot

Snapshot to migawka systemowa pozwalająca zachować stan maszyny wirtualnej lub vApp i jest to zapis obrazu maszyny z momentu utworzenia migawki. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest szybkie przywrócenie maszyny do stanu z chwili wykonania snapshota.

Poprzedni krok


vCD Tenant Portal

Search

  • No labels